Home / کنسلی نمایشگاه های گردشگری جهانی

کنسلی نمایشگاه های گردشگری جهانی

کنسلی نمایشگاه‌ های گردشگری بین المللی در مقابله با ویروس کرونا

کنسلی نمایشگاه‌ های گردشگری در پی ویروس کرونا این روزها ویروس کرونا به معضلی جهانی تبدیل شده است تا جایی که کنسل شدن بسیاری از پروازها و بسته شدن مرزهای برخی از کشورها علاوه بر اقتصاد، تاثیرات نامطلوب بسیاری هم بر روی صنعت گردشگری داشته است. اخیرا ویروس کرونا، کنسلی …

Read More »