Home / ممنوعیت سفرهای داخلی

ممنوعیت سفرهای داخلی

ممنوعیت سفرهای داخلی در اثر شیوع ویروس کرونا

محدودیت و ممنوعیت سفرهای داخلی و نوروزی در پی شیوع کرونا به دنبال انتشار ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از انتشار آن ابتدا تعدادی از کشورها مرزهای خود را به روی مسافران ایرانی بستند. اما با ادامه این روند در کشور و درگیری بسیاری از شهرها با ویروس خطرناک …

Read More »