Home / دریافت فرم تعهدنامه سفر

دریافت فرم تعهدنامه سفر

دریافت فرم های سلامت و تعهدنامه برای سفر

لیست فرم های سلامت و تعهدنامه برای سفرهای بین المللی در حال حاضر با فراگیر شدن ویروس کرونا و با توجه به شرایط موجود تمامی کشورهایی که مرزهای هوایی خود را به روی مسافران باز کرده‌اند، با اعمال محدودیت‌های خاصی و با ایجاد قوانین و مقررات ویژه‌ای به مسافران دیگر …

Read More »