Daily Archives: آوریل 29, 2020

تغییرات پروازی پس از کرونا

تغییرات پروازی پس از کرونا که احتمال وقوع آن‌ها زیاد است بدیهی است که ویروس کرونا زندگی همه ما را دگرگون کرده و ایرلاین‌ها که همیشه در راس تغییرات هستند نیز دستخوش این تغییر شده‌اند. روزنامه نگار صنعت هوانوردی جان والتون، نگاهی به تغییرات پروازی پس از کرونا که می‌توانند …

Read More »