Home / اخبار / آخرین وضعیت کنسلی ایرلاین های خارجی پس از شیوع کرونا
قیمت تور استانبول

آخرین وضعیت کنسلی ایرلاین های خارجی پس از شیوع کرونا

ایرلاین‌هایی که در اثر کرونا پروازهای خود به ایران را کنسل کرده‌اند | آخرین به روز رسانی ۹۸/۱۲/۲۶

یکی از آثار مخرب ویروس کرونا، کنسلی پروازهای ایرلاین های خارجی است، به طوریکه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، برخی از ایرلاین‌ها به دلیل جلوگیری از انتشار این ویروس خطرناک پروازهایشان به ایران را کنسل کردند. نخستین شرکت هواپیمایی، عمان ایر بود که از ششم اسفند تمامی پروازهای خود به ایران را کنسل کرد. در ادامه ایرلاین‌های دیگر نیز اقدام به کنسلی پروازهای خود به مبدا و مقصد ایران کردند. در این مطلب به بررسی کنسلی ایرلاین های خارجی و تاریخ‌های کنسلی آن‌ها می‌پردازیم. با فلای تودی همراه باشید.

جدول آخرین وضعیت کنسلی ایرلاین های خارجی
نام ایرلاین مسیر تاریخ کنسلی
هواپیمایی امارات ایران – امارات – ایران تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰
هواپیمایی فلای دبی ایران – امارات – ایران تا اطلاع ثانوی
هواپیمایی ایرعربیا ایران – امارات – ایران تا اطلاع ثانوی
هواپیمایی ترکیش ایران – ترکیه- ایران تا ۱۷ اپریل ۲۰۲۰
هواپیمایی آنادولوجت ایران – ترکیه- ایران تا ۳۱ می ۲۰۲۰
هواپیمایی پگاسوس ایران – ترکیه- ایران تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰
هواپیمایی کویت ایرویز ایران – کویت – ایران تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰
هواپیمایی عمان ایر ایران – عمان- ایران تا اطلاع ثانوی
هواپیمایی سلام ایر ایران – عمان- ایران تا اطلاع ثانوی
هواپیمایی آرمنیا ایران – ارمنستان – ایران تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰
هواپیمایی قطر ایرویز ایران – قطر – ایران تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰
هواپیمایی آذربایجان ایران – آذربایجان – ایران تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰
هواپیمایی بوتا ایرویز ایران – آذربایجان – ایران تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰
هواپیمایی ایرفلوت ایران – روسیه- ایران تا اطلاع ثانوی
هواپیمایی لوفتهانزا تمامی مسیرها تا ۳۰ اپریل
هواپیمایی اتریشی تمامی مسیرها تا ۳۰ اپریل

هواپیمایی امارات

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی امارات در تاریخ ۷ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۱۷)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – امارات – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی امارات تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۲/۱۱)خواهد بود.

هواپیمایی فلای دبی

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی فلای دبی در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۶)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – امارات – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی فلای دبی تا اطلاع ثانوی خواهد بود.

هواپیمایی ایرعربیا

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی ایرعربیا در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۶)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – امارات – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی ایرعربیا تا اطلاع ثانوی خواهد بود.

هواپیمایی ترکیش

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی ترکیش در تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۲۵)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – ترکیه – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای ترکیش ایرلاینز تا ۱۷ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۱/۲۹) خواهد بود.

هواپیمایی آنادولوجت

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی آنادولوجت در تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۲۵)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – ترکیه – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی آنادولوجت تا ۳۱ می ۲۰۲۰ (۹۹/۳/۱۱) خواهد بود.

هواپیمایی پگاسوس

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی پگاسوس در تاریخ ۳ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۱۳)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – ترکیه – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی پگاسوس تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ (۹۹/۱/۱۲) خواهد بود.

هواپیمایی کویت ایرویز (الکویتیه)

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی کویت در تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۲۱)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – کویت – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی کویت ایرویز تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۲/۱۱) خواهد بود.

عمان ایر

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی عمان ایر در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۶)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – عمان – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی عمان ایر تا اطلاع ثانوی خواهد بود.

سلام ایر

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی سلام ایر در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۶)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – عمان – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی سلام ایر تا اطلاع ثانوی خواهد بود.

آرمنیا

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی آرمنیا در تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۲۵)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – ارمنستان – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی آرمنیا تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۲/۱۱) خواهد بود.

قطر ایرویز

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی قطر ایرویز در تاریخ ۹ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۱۹)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – قطر – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی قطر ایرویز تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۲/۱۱) خواهد بود.

هواپیمایی آذربایجان

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی آذربایجان در تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۲۲)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – آذربایجان – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی آذربایجان تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ (۹۹/۱/۱۲) خواهد بود.

بوتا ایرویز

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی بوتا ایرویز در تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۲۲)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – آذربایجان – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی بوتا ایرویز تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ (۹۹/۱/۱۲) خواهد بود.

ایرفلوت

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی ایرفلوت در تاریخ ۳ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۱۳)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در مسیر ایران – روسیه – ایران را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی ایرفلوت تا اطلاع ثانوی خواهد بود.

لوفتهانزا

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی لوفتهانزا در تاریخ ۳ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۱۳)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در تمامی مسیرها را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی لوفتهانزا تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۲/۱۱) خواهد بود.

اتریشی

به دنبال کنسلی ایرلاین های خارجی و طبق آخرین تمدید کنسلی هواپیمایی اتریشی در تاریخ ۳ مارچ ۲۰۲۰ (۹۸/۱۲/۱۳)، این ایرلاین کلیه سرویس‌های پروازی خود در تمامی مسیرها را کنسل کرد. تاریخ کنسلی پروازهای هواپیمایی اتریشی تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ (۹۹/۲/۱۱) خواهد بود.

 

نوشته آخرین وضعیت کنسلی ایرلاین های خارجی پس از شیوع کرونا اولین بار در سفر و گردشگری. پدیدار شد.

تور ارزان استانبول

About seobartar

Check Also

بلیط قطار بندرعباس

بلیط قطار بندرعباس نوشته بلیط قطار بندرعباس اولین بار در قاره پیما. پدیدار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *